Ervaring

Dienstverlening

Spits KAM Management richt zich op de advisering bij het onderwerpen kwaliteit-, milieu en arbomanagement (KAM), als ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast is de beoordeling op het voldoen aan (internationale) eisen op het gebied van managementsystemen een belangrijke tweede werkterrein. Als derde is het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen een significante component van de dienstverlening.

Auditing

Wordt aan bedrijfsinterne werkwijze voldaan en daarmee aan oa klantafspraken, milieuwetgeving? Wordt de prestatie op KAM-gebied verbeterd? In de rol van auditor beoordeelt Spits KAM Management of voldaan wordt aan eisen. Ook of de organisatie passende maatregelen invoert om (markt)ontwikkelingen bij te houden en verbeteringen te realiseren. Deze auditrol kan tegen internationale normen NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001 worden uitgevoerd als ook tegen de eisen van het veiligheidsbeheerssysteem volgens de BRZO-wetgeving. Ook is ervaring opgedaan met verifiŽren van compliance management in het kader van systeemtoezicht op milieuwetgeving. Recent is er een nieuwe norm bijgekomen: de MVO-prestatieladder of de mate van verankering van de richtlijn ISO 26000.

Begeleiding

Begeleiding van organisaties kan bestaan uit het uitvoeren van opdrachten ter verbetering van de kwaliteits- milieu en arboprestaties. Veelal zijn deze advieswerkzaamheden gericht op het uitvoeren van nulmetingen, opzetten, implementeren, auditen en verbeteren van managementsystemen. Ook de begeleiding bij verkrijgen van inzicht in de concrete wettelijke milieu-eisen is een dienstverlening die de afgelopen jaren meerdere malen is gevraagd.

Doelgroep

Organisaties die behoefte hebben aan begeleiding bij het opzetten, implementeren en verbeteren van hun werkwijzes op de vakgebieden kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO is geen trend! Veel MKB-bedrijven zijn bezig om de relatie tussen People, Planet, Profit te bekijken en naar optimalisatie te streven. Voor de inventarisatie van MVO-onderwerpen als ook inbedding in uw organisatie, adviseren wij. Om in het werkveld MVO een zeer breed kennisgebied beslaat, is besloten samen te werken met andere partijen die gezien de individuele expertise en intrinsieke motivatie van adviseurs, passend kunnen begeleiden op alle fronten van MVO, inclusief de zachtere kanten van MVO: interne en externe communicatie en morele besluitvorming. Wij refereren hierbij aan MVO4Holland en Triple Square B.V. Zie www.triple-square.com Ook is Spits KAM Management aangesloten bij MVO Nederland. Zie www.mvonederland.nl Vanaf 1 september kan Spits KAM Management uw organisatie adviseren over de MVO-aspecten van de inkoopactiviteiten. Wij hebben inzicht gekregen in het FIRA Rating System© . FIRA toetst de juistheid van bedrijfsinformatie en verifieert interne processen. FIRA is onafhankelijk en toetst uitsluitend duurzaamheidsinformatie. Daarmee geeft uw organisatie inzicht in uw strategie en prestaties op het gebied van MVO. Zie www.fira.nl

Training

Tevens geeft zij trainingen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu, proces- en risicobeheersing. De opleidingen Nieuwe inspectie methode (NIM) en de NIM inspectieleider in het kader van externe veiligheid is een training voor specialisten. Het opstellen en geven van voorlichting en cursussen over specifieke aandachtsgebieden behoort daarbij ook tot de vaardigheden van Birgit. Bij Interne audit trainingen werkt Spits KAM Management samen met trainingsacteurs. De rol van trainingsacteurs is om de communicatievaardigheden van de (aanstaande) auditoren te vergroten. Een belangrijk aspect bij auditen gaat over het zo effectief communiceren, tijdens interviews als ook voor de acceptatie van de auditresultaten. In veel organisaties speelt een rol dat het interne auditproces negatief ervaren wordt. Om de interne auditoren beter voor de dag te kunnen laten, is in de training 'waarderend auditen' rekening gehouden met deze factoren. Wij werken hierbij samen met het trainings- en adviesbureau Hetsen en Partners. Zie { Training Waarderend Auditen voor beginners } voor beginnende auditoren. De training voor gevorderde auditoren verdiept de kennis en heeft oefeningen rond de individuele casuÔstiek van de cursist.

Ik spreek organisaties niet alleen aan op hun verantwoordelijkheden, juist ook op hun mogelijkheden. Mensen hebben vaak onvoldoende inzicht. En daarin wil ik een rol spelen. Ik wil inzichten geven of ze met oplossingen laten komen. Het maakt me blij dat daardoor het bedrijf in zijn totaliteit verbetert.

Voor mij persoonlijk geeft het voldoening een bedrijf een klein stapje verder te brengen. Als ik ze de horizon laat zien, dan haken ze af. Ik kan ze laten zien waar die horizon is en hoe ze er moeten komen.